Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. Stichting PanBi dient zich aan deze wet te houden. Wij bewaren alleen persoonsgegevens (NAW-gegevens en eventueel telefoonnummer) die u zelf aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om de vriendenbrief aan u te kunnen versturen. Mocht u op enig moment besluiten deze niet meer te willen ontvangen, stuurt u dan een email naar info@panbi.nl. Dan zullen wij uw gegevens verwijderen uit ons adressenbestand. Uitgebreidere informatie over dit onderwerp is hier te lezen.

Stichting PanBi

Voor anderen in nood

Berenkreek 21 

3206 GA Spijkenisse

IBAN: NL59 INGB 0006 3652 62 

Kamer van Koophandel: 24289829