Wie, wat waar

Stichting PanBi, voor anderen in nood’ is in januari 1999 opgericht en gevestigd in Nederland. Het bestuur wordt gevormd door een vijftal mensen. Zij ondersteunen het werk van Robert en Priscilla en hun medewerkers op het gebied van beleidsbepaling, administratie, financiën, sponsorwerving, PR en communicatie en praktische hulp.

Stichting PanBi, voor anderen in nood heeft een officiële ANBI-erkenning. Op deze pagina kunt u een aantal daarbij behorende verantwoordingsdocumenten bekijken, zoals het beleidsplan en jaarverslagen.

Robert en Priscilla zijn namens Stichting PanBi als projectleiders werkzaam in China. Zij sturen ter plaatse een team van lokale medewerkers aan die samen met hen hulp bieden aan kansarme kinderen en mensen in nood.

De werkzaamheden van Stichting PanBi vinden hoofdzakelijk plaats in het zuidwesten van China. Hier leven diverse bergvolkeren uit etnische minderheden onder vaak primitieve omstandigheden. Stichting PanBi helpt waar nodig met huisvesting, medische zorg, verbeteren van de levensomstandigheden en onderwijs aan kinderen.

Inmiddels is de focus van het werk verplaatst van een staatskindertehuis in een provinciale hoofdstad naar de geboortestreek van Priscilla, die zelf tot de Yi-minderheid behoort. Robert en Priscilla richten zich in hun werkzaamheden op de wijde omgeving van hun woonplaats.