Wie is PanBi?

PanBi is een jongetje dat in de jaren ’90 in een grote stad in het zuidwesten van China te vondeling werd gelegd. Ziek en ondervoed trof Robert hem aan in het kindertehuis. Robert en zijn team trokken zich het lot van dit ventje aan. Ze hielden van hem, verzorgden hem en zorgden ervoor dat hij de benodigde medische zorg kreeg. Zijn situatie was dusdanig ernstig, dat zij bang waren hem te verliezen. Wonderbaarlijk genoeg knapte PanBi langzaam maar zeker op en groeide hij op tot een blozende peuter. Omstanders keken met respect naar de manier waarop dit kind tot bloei kwam en hoe zijn situatie verbeterde. Uiteindelijk hebben liefdevolle adoptiefouders zich over hem ontfermd en heeft PanBi in Amerika een nieuwe toekomst en een nieuwe naam gekregen.

Te vondeling gelegde kinderen kregen in die jaren dikwijls een naam die op de een of andere manier verwees naar de plaats waar het kind gevonden werd. PanBi werd gevonden in het district Pan, een wijk in een miljoenenstad met een druk station waar dikwijls kinderen te vondeling werden gelegd. Bi betekent ‘kostbare edelsteen’. De gebeurtenissen rondom PanBi hebben destijds onbedoeld model gestaan voor wat Stichting PanBi wil bereiken: vanuit moeilijke omstandigheden iets kostbaars en waardevols laten ontstaan. Met andere woorden: Stichting PanBi wil kansarme kinderen en mensen in nood op verschillende manieren de hand reiken om hen zicht te geven op een hoopvolle toekomst.

panbi kleinpanbi groot