Spaarprojecten

Car for China

Robert, Priscilla en hun medewerkers zijn door de aard van hun werkzaamheden afhankelijk van een kwalitatief goede auto. De auto is een instrument om de doelen van de stichting te bereiken: het bezoeken van de diverse projecten en het vervoer van zieken en kinderen. Er is een speciale pendeldienst opgezet om kinderen na afloop van de schoolweek terug te brengen naar hun huizen in de afgelegen bergdorpen. In verband met de slechte wegen in het berggebied is het van het grootste belang dat hun auto veilig en goed onderhouden is. Car-for-China is een doorlopend spaarproject voor het onderhoud en de afschrijving van de auto.

Hoop-Voor-Kinderen

Alle giften die wij mogen ontvangen voor het Hoop-Voor-Kinderen project komen volledig ten goede aan het welzijn van de kinderen waar we mee werken. Om u een indruk te geven van wat wij in het Hoop-Voor-Kinderen project met uw giften kunnen doen, vindt u onderstaand een opsomming met concrete voorbeelden:

Salarissen

Allereerst worden de salarissen voor de Chinese medewerkers uit het Hoop-Voor-Kinderen project bekostigd. Zij werken dagelijks met de kinderen en hebben direct en intensief contact met hen.

Educatief speelgoed

Voor de kinderen schaffen we graag leerzaam en duurzaam speelgoed aan. Dit speelgoed is sterk, de kinderen kunnen er iets van leren en ze beleven er veel plezier aan.

Schooltassen

Regelmatig worden er goede schooltassen aangeschaft voor de kinderen. De ouders kopen zelf vaak een goedkoop exemplaar voor hun kind. Wij bieden de ouders een goede kwaliteit schooltas. Met een goede schooltas gaat het kind met nog meer plezier naar school.

Fotoalbum

Van elk kind dat deelneemt aan een van de programma’s van stichting PanBi wordt van tijd tot tijd een foto gemaakt. Die foto’s worden opgespaard en na verloop van tijd krijgen de ouders een mapje met foto’s van hun kind uitgereikt. Dit wordt zeer gewaardeerd. De meeste ouders hebben geen enkele foto van hun kind! Voor het kind is het een bewijs dat het werkelijk bestaat! Dat is van grote waarde, wanneer we beseffen dat veel van deze kinderen nooit officieel geregistreerd zijn bij hun geboorte. Voor later betekent het hopelijk dat het kind door de foto’s nog eens terug denkt aan de fantastische kinderjaren en aan alles wat het heeft gehoord en geleerd.

PanBi Etenkopie
Maaltijden

In de weekenden komen de kinderen vaak bij onze projectleiders op bezoek en wordt er met elkaar gegeten. Kinderen die er niet zijn tijdens de maaltijd, worden op een later moment van de dag getrakteerd op fruit, een ijsje of een koek. Ook deze kosten worden betaald vanuit het Hoop-Voor-Kinderen project.

Kleding

Regelmatig wordt er kleding uitgedeeld aan de kinderen. In de meeste gevallen gebeurt dit wanneer de kinderen bij de projectleiders op bezoek komen. Elk kind krijgt één à twee maal per jaar een set nieuwe kleding. Nieuw ondergoed wordt meerdere malen per jaar verstrekt. Naast de kleding die vanuit Nederland wordt toegestuurd, wordt er ook ter plaatse kleding ingekocht. De verzendkosten van kledingpakketten en de aanschaf van nieuwe kleding vallen ook onder het Hoop-Voor-Kinderen project.

Leeshoeken
educatie

In 2015 zijn we begonnen met de aanschaf van kinderboeken. De kinderen die betrokken zijn bij onze programma’s vinden het fijn om te lezen. Bij de projectleiders thuis hadden ze daar al gelegenheid voor, maar het assortiment boeken raakte verouderd. Dus is een begin gemaakt met het inkopen van nieuwe, kleurrijke boeken. De kinderen vinden het geweldig! Ze komen soms bewust op bezoek bij de projectleiders om een boek te kunnen lezen. De leeshoek in hun huis is zo aangeslagen, dat we ook in de Study Support Centres leeshoeken hebben ingericht. Als het kind het huiswerk heeft afgemaakt, kan er dan gelezen worden. Om het geheel aantrekkelijk te houden, moet er voortdurend voldoende keus voor de kinderen zijn.