Hoop voor kinderen

Hoop voor kinderen (HVK)

Stichting PanBi richt zich in het Hoop-Voor-Kinderen project op kansarme kinderen. Deze kinderen hebben geen ouders meer, ze zijn te vondeling gelegd of ze staan als gevolg van de één-kind-politiek nergens geregistreerd. Dit zijn kinderen zonder officiële naam, waardoor ze ernstig in hun ontwikkeling belemmerd worden. Verder geldt dat kinderen uit minderheidsgroepen in de regel worden achtergesteld. Stichting PanBi streeft ernaar de omstandigheden van deze kinderen te verbeteren door middel van persoonlijke verzorging, kleding, voeding, medische zorg, onderwijs, huiswerkbegeleiding, hulp bij geboorteregistratie, persoonlijke begeleiding en aandacht.

Robert en Priscilla en hun team vangen deze kinderen op, inventariseren welke specifieke nood er is en proberen in te springen op de behoeften van het individuele kind. Waar mogelijk worden de ouders van het kind bezocht en betrokken in de hulpverlening. Veel kinderen komen uit gezinnen, waarvan de ouders analfabeet zijn. Stichting PanBi helpt deze ouders bij de officiële registratie van hun kind, waardoor het toegang kan krijgen tot staatsonderwijs. Omdat deze kinderen vaak een leerachterstand hebben, heeft Stichting PanBi een aantal Study-Support-Centres opgericht. Hier worden kinderen na schooltijd opgevangen en krijgen ze huiswerkbegeleiding. Verder is er aandacht voor kleding, hygiëne en voeding. Ook zijn er mogelijkheden om praktische vaardigheden op te doen, zoals werken met de computer en naaien. Voor sommige kinderen is medische behandeling noodzakelijk. Tientallen kinderen ondergingen in de loop der jaren diverse operaties, waardoor hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterde en zij hoop kregen op een betere toekomst.

Alle kosten die worden gemaakt voor bovenstaande doelen worden gefinancierd vanuit het Hoop-Voor-Kinderen-project. Op de pagina Spaarprojecten kunt u lezen wat wij zoal kunnen doen met uw giften voor dit project. Ook de salarissen voor het team van medewerkers worden vanuit dit project bekostigd, omdat de medewerksters direct en praktisch bijdragen aan de ontwikkeling van deze vergeten groep kinderen.

Foto's

Hoop voor-Kinderen-3Hoop voor-Kinderen-1.JPGHoop voor-Kinderen-2.JPG