Familie in Nood

Familie in nood (FIN)

Stichting PanBi richt zich in het Familie-In-Nood project heel specifiek op hulp aan families in etnische minderheidsgroepen. In deze gezinnen komt veel armoede voor en leven mensen dikwijls onder moeilijke omstandigheden: men woont in primitieve onderkomens, er is vaak geen stromend water, er is nauwelijks elektriciteit en de infrastructuur in de afgelegen bergdorpen laat vaak te wensen over. Stichting PanBi streeft ernaar in de behoeften van deze mensen te voorzien.

Vanuit het FIN-project is er hulp geboden bij het renoveren van woningen, werd er vee aangeschaft, zijn er financiƫle middelen verstrekt voor huisvesting, is er medische zorg verleend, zijn er enkele dorpsschooltjes gebouwd en is een afgelegen gebied ontsloten door de bouw van een brug. De hulpverlening van het Familie-In-Nood project richt zich met name op de berggebieden in de Chinese provincie Yunnan. In dit kader worden er van tijd tot tijd specifieke spaarprojecten opgezet om tegemoet te kunnen komen aan specifieke hulpvragen.

Foto's