Familie in Nood

Familie in nood (FIN)

Stichting PanBi richt zich in het Familie-In-Nood project heel specifiek op hulp aan families in etnische minderheidsgroepen. In deze gezinnen komt veel armoede voor en leven mensen dikwijls onder moeilijke omstandigheden: men woont in primitieve onderkomens, er is vaak geen stromend water, er is nauwelijks elektriciteit en de infrastructuur in de afgelegen bergdorpen laat vaak te wensen over. Stichting PanBi streeft ernaar in de behoeften van deze mensen te voorzien.

Vanuit het FIN-project is er hulp geboden bij het renoveren van woningen, werd er vee aangeschaft, zijn er financiële middelen verstrekt voor huisvesting, is er medische zorg verleend, zijn er enkele dorpsschooltjes gebouwd en is een afgelegen gebied ontsloten door de bouw van een brug. De hulpverlening van het Familie-In-Nood project richt zich met name op de berggebieden in de Chinese provincie Yunnan. In dit kader worden er van tijd tot tijd specifieke spaarprojecten opgezet om tegemoet te kunnen komen aan specifieke hulpvragen.

Rehoboth gezinnen

Rehoboth gezinnen

De Chinese voorspoed bereikt meer en meer inwoners van dit land. Er is echter ook nog altijd een grote groep mensen voor wie een definitieve verbetering van hun leefomstandigheden nog ver achter de horizon ligt. En dat zijn juist de gezinnen van wie de kinderen ons appartement weten te vinden. De kinderen die bij ons thuis komen voelen zich zo vrij als een vogel. Hun schoeisel – of wat daarvoor moet doorgaan – laten ze op de mat bij de voordeur staan. Een groot aantal kinderen dat ons bezoekt, verblijft met hun ouders in een simpel onderkomen in het Rehoboth gebied.
Aan het geïmproviseerde plafond hangt een gloeilamp. Er is niet veel meer meubilair in de woning dan een horizontale plank die met behulp van opgestapelde bakstenen een meter boven de grond zweeft. De plank met dekens erop dient voor het hele gezin als slaapplaats.
We hebben zelf wel de indruk dat het aantal gezinnen dat in dergelijke omstandigheden leeft minder wordt. Het is onze hoop dat de situatie voor alle gezinnen beter zal worden