Welkom bij Stichting PanBi

Hartelijk welkom op de website van ‘Stichting PanBi,
voor anderen in nood’.

Het doel van Stichting PanBi is het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen en aan mensen in de minderheidsbevolkingsgroepen die in Zuidoost-Azië leven. Om dit te kunnen bereiken zijn twee projecten opgezet: het Hoop-Voor-Kinderen-project (HVK) en het Familie-In-Nood-project (FIN).

Lokale mensen en lokale middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Persoonlijke contacten hebben altijd de basis gevormd van het werk. Stichting PanBi wil bewust kleinschalig blijven. Hierdoor kunnen donaties volledig op de plaats van bestemming besteed worden.

Actueel


Het Buurthuis

Het Buurthuis is beter bereikbaar geworden. Op initiatief van de bewoners in dit Miao-dorp is het hoofdpad dat door het dorp heen loopt, met een dikke laag cement verhard.>>>

Schooltassen

Op dit moment kopen wij voor de kinderen deze relatief laag geprijsde schooltassen in. Bij ons thuis worden de tassen opgehaald. Als het kind de schooltas op de rug heeft, gaat het stralend op weg. >>>

Leeshoeken

In de weekenden vinden veel kinderen de weg naar het huis van onze projectleiders. Met name op de zaterdagen komen er gerust 40 kinderen op bezoek. Opvallend is dat de kinderen van te voren bedenken wat ze bij hen thuis zouden willen doen. >>>

Stichting PanBi Voor anderen in nood

Contact

Berenkreek 21
3206 GA Spijkenisse

IBAN: NL59 INGB 0006 3652 62
Kamer van Koophandel: 24289829